ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου (01.08.2019)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια και συμπλήρωση της από  24/7/2019 γνωστοποίησης, η   ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (η «Εταιρεία») σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και την Απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι κατόπιν της από 31.07.2019  γραπτής ενημέρωσης που έλαβε από το EFG TRUST COMPANY  LTD  ότι η MELCOURT (JERSEY) LIMITED (η μέτοχος), που προχώρησε στην πώληση του συνόλου του 32,39% μετοχών που κατείχε  στην Εταιρεία προς τη ELTRAK CP LTD,  ήταν περιουσιακό στοιχείο του PYTHIAS TRUST και εκπροσωπούταν και διοικούταν, ελευθέρως,  όπως και το PYTHIAS TRUST,  από το EFG TRUST COMPANY  LTD με αποτέλεσμα να παύσει  να κατέχει δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία. Σημειώνεται ότι  στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ως κάτοχος των ανωτέρω μετοχών  φαινόταν η EFG BANK EUROPEΑN FINANCIAL GROUP SA που κατείχε τις μετοχές για λογαριασμό της  MELCOURT (JERSEY) LIMITED , η οποία  λάμβανε ειδικές οδηγίες  για τις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας από την μέτοχο MELCOURT (JERSEY) LIMITED η οποία με τη σειρά της λάμβανε οδηγίες το EFG TRUST COMPANY  LTD.

 

Ν. Κηφισιά, 1 Αυγούστου 2019

 

 

 

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω