ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου (24.07.2019)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (η «Εταιρεία») σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και την Απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συμπληρωματικά της από 22/7/2019 γνωστοποίησης, ανακοινώνει ότι έλαβε γραπτή ενημέρωση από την CP HOLDINGS LTD και την κα Iris Gibbor που ελέγχουν έμμεσα την αγοράστρια ELTRAK CP LTD, από την MELCOURT (JERSEY) LIMITED, τον κ. Αναστάσιο-Αλέξανδρο Πολίτη, τον κ. Γεώργιο Κόβα, και την κα Ισαβέλλα Κόβα ότι η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας, που είχε ανακοινωθεί στις 4/7/2019 ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Σήμερα συγκεκριμένα ανακοινώνεται στο επενδυτικό κοινό ότι :

  • Η αγοράστρια, ELTRAK CP LTD, η οποία ελέγχεται κατά 100% από την CONMACH LTD, που ελέγχεται κατά 100% από την CP HOLDINGS LTD που με τη σειρά της ελέγχεται από την κα Iris Gibbor, στις 18/7/2019 απέκτησε συνολικά 9.277.756 μετοχές από τους ανωτέρω και λοιπά μέλη της οικογένειας Πολίτη που αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 66,03 % περίπου επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, αξίας 30.505.261,70 ή Ευρώ 3,288 ανά μετοχή.
  • Η εταιρεία MELCOURT (JERSEY) LIMITED, μέτοχος της Εταιρείας, στις 18/7/2019, προέβη σε πώληση 4.550.698 μετοχών που αντιστοιχούν σε 32,39% του συνόλου των μετοχών, και το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία ανέρχεται πλέον σε 0%.
  • Ο κ. Αναστάσιος-Αλέξανδρος Πολίτης, μέτοχος και Πρόεδρος ΔΣ της Εταιρείας, στις 18/7/2019, προέβη σε πώληση 1.549.332 μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,027% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ανέρχεται πλέον σε 0%.
  • Ο κ. Γεώργιος Κόβας, μέτοχος της Εταιρείας, στις 18/7/2019, προέβη σε πώληση 900.000 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,405% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και το ποσοστό συμμετοχής του στην εταιρεία ανέρχεται πλέον σε 0%.
  • Η κ. Ισαβέλλα Κόβα, μέτοχος της Εταιρείας, στις 18/7/2019, προέβη σε πώληση 1.530.000 μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,89% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία ανέρχεται πλέον σε 0%.
  • Λοιπά μέλη της οικογένειας Πολίτη, μέτοχοι της εταιρείας στις 18/7/2019, προέβησαν σε πώληση 747.726 μετοχών, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,32% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία ανέρχεται πλέον σε 0%.

Η Εταιρεία ενημερώνει επίσης, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από την CP HOLDINGS LTD και την κα Iris Gibbor, ως ελέγχουσες ως ανωτέρω την αγοράστρια ELTRAK CP LTD, και την κα Νατάσα Κόβα (η τελευταία με ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία 10,89%) ότι η ELTRAK CP LTD και η κα Νατάσα Κόβα , δυνάμει προφορικής συμφωνίας, αποφάσισαν να ενεργούν συντονισμένα για τον έλεγχο της Εταιρείας, ελέγχοντας δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 76,92% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας και του μετοχικού κεφαλαίου, κατέχοντας συνολικά 10.807.756 μετοχές της Εταιρείας.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό αναφορικά με οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Ν. Κηφισιά, 24 Ιουλίου 2019

 

 

 

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω