Ενημέρωση Υλοποίησης των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4569/2018 (09.04.2019)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

Ενημέρωση Υλοποίησης των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4569/2018


  

Η ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Νόμου 4569/2018, όσοι μέτοχοι της εταιρείας έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Κεντρικού Αποθετηρίου, θα πρέπει έως αύριο 10/04/2019 και ώρα 17:00 να υποβάλλουν στο Κεντρικό Αποθετήριο αίτηση μεταφοράς σε χρήστη της επιλογής τους, προκειμένου να αποφύγουν την εκποίηση των μετοχών τους.

 

Σχετική πληροφόρηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, στη διεύθυνση http://www.helex.gr/web/guest/law4569 .

 

 

Ν. Κηφισιά, 9 Απριλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο