Νέο καινοτόμο σύστημα τεχνολογίας εισάγει η Bridgestone!

Η Bridgestone ανακοίνωσε ότι εισήγαγε ένα νέο πατενταρισμένο σύστημα αυτοματοποιημένου τμηματικού και τελικού ελέγχου διεργασίας υλικών και εξαρτημάτων στις κατασκευαστικές γραμμές παραγωγής ελαστικών με την ονομασία ‘EXAMATION’. H Bridgestone από το 1990 εξελίσσει και χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες για την παραγωγή ελαστικών της όπως ICT, BIRD, BID, BIO οι οποίες βασίζονται σε ιδιωτικούς αλγόριθμους, οι οποίοι προκύπτουν από ανάλυση συνδυασμών δεδομένων, που αναπτύχθηκαν από την τεχνογνωσία της Bridgestone.

Η τεχνολογία ‘EXAMATION’ είναι τεχνολογία ‘τεχνητής Νοημοσύνης’ μοναδικού επιπέδου αιχμής, που παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας παραγωγής ελαστικών σε 480 επιλεγμένα στοιχεία με εγγυημένη ακρίβεια ομοιομορφίας κατασκευής περισσότερο από 15%, σε σύγκριση με την κλασική μέθοδο κατασκευής.

Το σύστημα ‘EXAMATION’ ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης ικανότητας σε επίπεδο ‘ολικού ελέγχου’ σε πραγματικό χρόνο παραγωγής και αποβάλλει διάφορες ανομοιότητες λόγω ανθρώπινου παράγοντα, με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της ποιότητας και παραγωγικότητας.

Η Bridgestone χρησιμοποιεί ήδη το σύστημα ‘EXAMATION’ στην Ιαπωνία στο εργοστάσιο Hikone και σχεδιάζει να αξιοποιήσει αυτό το σύστημα σε υφιστάμενα και νέα εργοστάσια σε παγκόσμιο επίπεδο για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας από την πλευρά της παραγωγής των επιχειρήσεων. Επιπλέον θα επιτρέψει στον όμιλο Bridgestone να παραδώσει ακόμη υψηλότερη ποιότητα προϊόντων σε ένα ευρύ φάσμα πελατών.

Bridgestone - AI EXAMATION Technology Bridgestone - AI EXAMATION Technology Bridgestone - AI EXAMATION Technology