ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητικό Συμβούλιο

Alexei Schreier (Πρόεδρος του ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Νατάσα Κόβα-Νεις (Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος)

Φραγκίσκος Δουκέρης (Εκτελεστικό Μέλος)

Κωνσταντίνος Σχοινάς (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Αθανάσιος Τσοτσορός (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Κωνσταντίνος Μητρόπουλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)